هزاران آواره فلسطینی در میانه نبرد داعش و دولت سوریه گیر افتادند

16 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مقام سازمان ملل میگوید که هزاران آواره فلسطینی در اردوگاهی که ارتش سوریه و نیروهای داعش و جبهه نصرت بر سر آن می جنگند، گیر افتاده اند.