نفوذ نیروهای عراقی از شرق شهر موصل به داخل آن

30 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای عراقی از شرق موصل به داخل آن شهر عمیقا پیشروی کردند و جنگ در منطقه غرب میان موصل و مرز سوریه ادامه دارد. همزمان نیروها به تل عفر شهر مهمی که انتظار میرود داعش در آن دست به مقاومت شدیدی بزند نزدیک میشوند.