با هجوم داعش، دهها هزار نفر از استان انبار گریختند

30 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش خبرنگار صدای آمریکا، ساکنان استان انبار عراق با پای پیاده و درحالیکه تنها مایحتاج ضروری خود را برداشته‌اند از ترس پیشروی داعش در حال فرار هستند.