۱۶۷ هزار کشته در تنش های جهان؛ نیمی از آنها در خاورمیانه بوده اند

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موسسه بین المللی برای مطالعات راهبردی که هرساله داده های مربوط به شمار کشته شدگان، آوارگان در تنش ها و درگیریهای مسلحانه جهان را ارائه می کند، در آخرین گزارش خود، تنش ها در جهان را به دسته تنش های شدید، کمتر شدید و خفیف تر تقسیم کرده است.