مقام های اطلاعاتی و نظامی آمریکا: توان نظامی داعش رو به کاهش است

08 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گفته مقام های اطلاعاتی آمریکا توان نظامی و تبلیغاتی داعش رو به کاهش است، که نارضائی در صفوف داخلی این گروه،یکی از عوامل آن است.در همین حال،رئیس شورای ملی سوریه می گوید داعش دست به کشتار دسته جمعی اقلیت های دینی و حتی سنی هایی دست زده است که از اعلام وفاداری به این گروه سرباز زده اند