عضو فراری داعش می گوید از طریق یک زن جوان عراقی در ترکیه عضو داعش شد

29 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدجمال خويس، یک شهروند آمریکایی که می گوید به گروه خودخوانده دولت اسلامی - داعش- پشت کرده گفت هنگام پیوستن به داعش در خاورمیانه، به گفته خودش، دارای سلامت عقلی نبوده است.