گردآوری اطلاعات در مورد مواضع داعش توسط پهپادهای نيروی هوايی بريتانيا

29 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزارت دفاع بريتانيا اعلام کرد، اين کشور با اعزام پهپادهای نيروی هوايی سلطنتی برای گردآوری اطلاعات در مورد مواضع داعش در سوريه دامنۀ فعاليت های خود را به خارج از مرزهای عراق گسترش می دهد.