آخرین تحولات در عراق

20 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی دسترسی دولت اسلامی عراق و شام به یک کارخانه متروکه سلاح های شیمیایی در عراق ، و مقداری اورانیوم غنی نشده دولت عراق طی نامه ای به سازمان ملل از جامعه جهانی کمک خواست.