تجمع کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعیت نابسامان کشاورزی و حقابه زاینده رود

21 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشاورزان اصفهان، در ادامه اعتراضات خود، روز دوشنبه با حضور در مقابل ساختمان شماره دو شرکت آب منطقه ای آن استان، خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان کشاورزی و سهم آب یا حقابه خود از زاینده رود شدند