آیا آمریکا می‌تواند در اعتراضات ایران نقش داشته باشد؛ کارشناسان در موسسه هادسن نظر می‌دهند

07 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران با ادامه اعتراضات، آیا دولت آمریکا می تواند به حفظ تحرک آن کمک کند؟ موضوع بحث در یک نشست کارشناسی اندیشکده هادسون در واشنگتن بود، که دیروز برگزار شد. گزارش فرهاد پولادی