نگرانی ها در ایالت فلوریدای آمریکا از توفان «ایرما»؛ بادهایی با ۳۰۰ کیلومتر سرعت

15 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

توفان ایرما، روز چهارشنبه به جزایر منطقه کارائیب آسیب زد و شدت تخریبی آن درجه ۵ گزارش شده است. احتمال دارد این توفان شدید، طی چند روز آینده به سواحل ایالت فلوریدا برسد و یا در مسیر دیگری حرکت کند.