نقش یک نهاد اسلامی در کمک به قربانیان توفان ایرما در فلوریدا

24 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنگامیکه توفان دریایی ایرما به ایالت فلوریدا رسید، سازمان دایره اسلامی آمریکای شمالی برای اسکان شهروندان، پناهگاه ترتیب داد و بعد از توفان نیز به آسیب دیدگان توفان کمک کرد. داوطلبان این نهاد بدون در نظر گرفتن ملیت و مذهب افراد، با هدف ادای دین خود به آمریکا فعالیت می کنند.