پیروزی طرفداران لغو قانون ممنوعيت سقط جنين در ایرلند

06 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ايرلند، طرفداران لغو قانون ممنوعيت سقط جنين به نحو چشمگيری بر جنبش ضد سقط جنين پيروز شدند. نتيجه همه پرسی مربوط به لغو يا ابقاء قانون منع سقط جنين نشان می دهد بيش از ۶۶ درصد از شهروندان ايرلند خواهان آزادی سقط جنين برای زنان هستند.