جشن نوروزی کردها در دیاربکر ترکیه و کردستان عراق

01 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز کردھای ترکیە با برگزاری مراسم نوروز خواستار پایان جنگ و برقراری صلح در منطقە شدند. صدھا ھزار تن از کردھای ترکیە در دیاربکر گردھم آمدند و مراسم نوروز را برگزار کردند. از سوی دیگر کردھای عراق ھم مراسم نوروز را در شھرھای مختلف برگزار کردند. گزارش علی جوانمردی