معلم بازنشسته عراقی خانه خود در سلیمانیه را تبدیل به کتابخانه کودکان و نوجوانان کرده است

28 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک معلم بازنشسته عراقی که خود چندین کتاب برای کودکان نوشته خانه مسکونی‌اش در شهر سلیمانیه را به صورت کتابخانه برای کودکان و نو جوانان درآورده است.