داعش و تصرف چهارمین شهر در استان انبار

02 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیکارجویان داعش چهارمین شهر در استان انبار در عراق را تصرف کردند. در همین حال ، ارتش عراق توجه خود را به متوقف ساختن پیشروی پیکارجویان در استان دیاله معطوف کرده است.