حمله پیکار جویان " دولت اسلامی عراق و شام" به چند روستا در عراق

02 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بدنبال حمله پیکار جویان " دولت اسلامی عراق و شام" به چند روستا در عراق ساکنان شیعه این روستاها که ترکمن ها نیز در میان آن ها دیده می شوند به کرکوک پناهنده شدند. این فراریان می گویند پیکارجویان داعش به آنها تیراندازی کرده ، خانه و محصول گندمشان را اتش زده اند و گوسفند های آنان را دزدیده اند.