ادامه خشونت ها نیروهای دولتی عراق با شبه نظامیان سنی

26 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادامه خشونت ها و درگیری نیروهای دولتی عراق با شبه نظامیان سنی که خود را دولت اسلامی می خوانند هزاران تن از ساکنان شمال عراق را ناگزیر به ترک خانه هایشان در جستجوی مکانی امن کرده است. روز پنجشنبه کاروانی متشکل از ۵۰ کامیون حامل کمک های بشردوستانه کویت به آوارگان، وارد عراق شد.