اتکای شهرهای عراق به محصولات کشاورزی ایران و ترکیه

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با توجه به وضعیت امنیتی در عراق، حمل و نقل محصولات کشاورزی محلی در داخل این کشور بطور فزاینده ای مشکل شده است. این امر باعث شده که بسیاری از شهرهای عراق، از جمله شهر سلیمانیه، واقع در منطقه خودگران کردستان عراق، سخت متکی به میوه و تره بار وارداتی از ایران و ترکیه شوند.