نظامیان آمریکایی از حضور نیروهای شیعه به پایگاه مشترک، جلوگیری کردند

08 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظامیان آمریکایی اجازه حضور نیروهای حشد شعبی یا همان بسیج مردمی که مورد حمایت ایران هستند را در پایگاهی که نیروهای آمریکایی در آن حضور دارند، ندادند.