اعتراض به غارت و بی نظمی پس از آزادسازی تکریت

15 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از سازمان های بین المللی و نمایندگان مجلس عراق با اشاره به گزارشهایی مبنی بر غارت و بی نظمی پس از آزادسازی شهر تکریت، به دولت عراق اعتراض کردند