ادامه علمیات آزاد سازی شهر تکریت در شمال بغداد

12 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عملیات بازپس گیری شهر تکریت هنوز ادامه دارد. شهر تکریت در استان صلاح عراق است و از تقریبا هفت ماه پیش بدست شبه نظامیان دولت اسلامی افتاد. اما برخی از رهبران سنی های عراق از دولت آن کشور بخاطر ندادن تسلیحات به قبایل سنی مذهب در استان صلاح الدین انتقاد کرده اند