توسعه گردشگری در صورت توافق اتمی

10 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای بسیاری از ایرانیان مشتاق سفر به آمریکا و آمریکاییان شیفته بازدید از ایران توافق اتمی گشاینده راهی امیدبخش است. از هم اینک بسیاری از آژانس های مسافرتی و تورهای گردشگری در ایران در حال آماده شدن برای راه اندازی تورهای بازدیدهای دوجانبه اند.