عراق: تکريت آزاد شده است

12 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی آزادی تکريت وزير کشور عراق اعلام کرد نيروهای عراقی در حال پاکسازی آخرين بقايای داعش از شهر بوده و تکريت تا روز پنجشنبه از وجود افراط گرايان داعش کاملاً پاک می شود. تکريت در ۱۳۰ کيلومتری بغداد قرار دارد و موصل، دومين شهر بزرگ عراق را به پايتخت پيوند می زند. با آزادی تکريت، در صورت بروز هر گونه واقعه ای در آينده برای موصل امکان دسترسی به شهر از طريق تکريت ميسر خواهد بود. گزارش از پروانه هدايت.