حیدر العبادی از تکريت آزاد شده ديدن کرد

13 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر عراق می گوید دولت او مصمم است هر سانتیمتر از خاک آن کشور را آزاد کند. حیدر العبادی این سخنان را بدنبال آزاد سازی تکریت از دست پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش ایراد کرد. در همین حال نیروهای عراق مشغول به پاکسازی تکریت از بمبهای کنار جاده ای و سایر مواد منفجره هستند. گزارش از سیران شرفی.