پیشروی نیروهای عراقی در تل عفر

04 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق، نیروهای عراقی داعش را از حدود ۷۰ درصد تل عفر مقر این گروه تروریستی در شمال غربی کشور بیرون رانده اند. نیروهای عراقی امروز گفتند که قلعه مرکزی شهر و محله بساتین را در کنترل خود درآورده اند.