اوباما:طرح برخورد با «خلافت اسلامی» هنوز تکمیل نشده است

07 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا فعلاً استراتژی بلند مدت برای مبارزه با خلافت اسلامی در عراق و شام ندارد. ۵شنبه رئیس جمهوری آمریکا گفت استراتژی در دست تهیه است و تا آن زمان ۳ اولویت در عراق دارد: تأمین جانی آمریکائیان بازپس گیری مناطق تحت کنترل گروه در آنکشور و کمک به دولت بغداد برای تقویت ظرفیت در مبارزه با آن گروه