بیشتر کودکان سوری متولد در عراق مدارک شناسایی و تولد ندارند

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیشتر کودکان سوری که بدلیل پناهندگی پدر و مادرشان در عراق بدنیا می آیند فاقد تابعیت هستند و مدارک لازم برای نشان دادن تابعیت و گاه حتی گواهی تولد ندارند.