گزارش صدای آمریکا: در سال آینده ۱۰ میلیون نفر در عراق به کمک سازمان ملل نیاز خواهند داشت

04 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دمونیک پارچ، معاون بخش هماهنگی نیروی انسانی سازمان ملل امروز اعلام کرد که در سال آینده، ده میلیون نفر در عراق، به کمک های این سازمان نیاز خواهند داشت.گزارش شپول عباسی