داعش و تصرف بزرگترین شهر مسیحی نشین در عراق

16 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیکار جویان داعش در ادامه پیشروی در عراق بزرگترین شهر مسیحی نشین آن کشور را تصرف کردند. حرکتی که موجب اضطراب و هشدار دولت بغداد و قدرت های منطقه شده است.