عراق هنوز درگیر بازمانده های داعش است؛ نگرانی آمریکا از بازگشت تروریست ها

08 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حيدر العبادی، نخست وزير عراق تأييد کرده که عراق بار ديگر درگير جنگ با سلول های باقيمانده از داعش است. مقام های امنيتی آمريکا تاکنون بارها هشدار داده اند که شمال عراق به راحتی می تواند مجدداً به دست نيروهای داعش بيافتد.