مقتدی صدر تهدید به کناره گرفتن از مشارکت سیاسی در عراق کرد

24 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق می گوید، عراق به دولتی متشکل از تکنوکرات ها نیاز دارد و در صورتی که حیدر عبادی نخست وزیر آن کشور اصلاحاتی را که قول داده است در این زمینه به اجرا بگذارد عملی نکند، ی و تشکیلاتی که از او جانبداری می کنند، مشارکت در روند سیاسی عراق را کنار می گذارد.