رادیویی که از اربیل برای مردم موصل تحت اشغال داعش «امید» می داد

16 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک ایستگاه رادیویی در اربیل عراق توانست در دوره چهارساله ای که شهر موصل در عراق در اسارت داعش بود، صدای مردم اسیر این شهر باشد. این رادیو ضمن تماس با شنونده ها، البته با تغییر در صدای آنها و استفاده اسامی مستعار، ارتباطی بود بین مردم داخل و خارج از شهر .