ادامه تظاهرات مردم در اعتراض به بیکاری و کمبود خدمات در عراق

30 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق اعتراض های مردم به کمبود خدمات و بیکاری به شهرهای جنوبی عمدتا شیعه نشین از جمله بغداد، بصره و نجف، گسترش یافته است. بنا به گزارش ها، ارتش عراق برای سرکوب اعتراض ها به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران متوسل شده است.