مقتدی صدر مدعی تقلب در انتخابات عراق است

04 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقتدی صدر، روحانی شيعه در جمع ده ها هزار معترض در بغداد هشدار داد: اگر كميسيون عالی انتخابات منحل نشود، انتخابات سراسری را تحريم می كنند. به گفته مقتدی صدر رهبران سياسی عراق با نفوذ در كميسيون انتخابات، تقلب كرده و نتيجه آرای مردم را تغيير می دهند. گزارش علی جوانمردی