ادامه تظاهرات علیه پارلمان و دولت عراق در بغداد؛ معترضان بار دیگر وارد منطقه سبز شدند

12 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معترضان طرفدار مقتدی صدر، روحانی شیعه با حمله به پارلمان عراق در منطقه سبز بغداد، پارلمان را به تعطیلی کشاندند. این معترضان که به فساد دستگاههای اداری عراق انتقاد دارند شعارهایی هم علیه جمهوری اسلامی ایران سر دادند.