گزارش علی جوانمردی از تظاهرات در شهرهای جنوبی عراق

23 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق بسیاری از شهرهای شیعه‌نشین جنوب آن كشور صحنه‌ تظاهرات ضد فساد اداری و علیه‌ دولتمردان عراقی وابسته‌ به جمهوری اسلامی ‌ایران است. تظاهركنندگان فرودگاه نجف را به‌ محاصره‌ درآوردند و در بصره‌نیز دروازه‌مرزی به‌كویت را مسدود كردند. گزارش از علی جوانمردی