گزارش علی جوانمردی از هفتمین روز تظاهرات در عراق

24 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهركنندگان عراقی که حدود یک هفته است دست به اعتراض زده اند، خواستار برخورد با مفسدين دانه درشت و مسئولان کمبود آب و برق شده اند. گزارشی از علی جوانمردی