تظاهرات طرفداران نوری المالکی در پایتخت عراق

20 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوری المالکی نخست وزیر عراق به دلیل پیشروی های پیکار جویان دولت اسلامی و بی کفایتی ارتش آن کشور، بسیاری از حامیان داخلی و خارجی اش را از دست داده است. با اینحال، گروهی اندک از طرفداران آقای مالکی شنبه به آرامی در پایتخت عراق تظاهرات کردند.