عباس امیرانتظام، قدیمی ‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، درگذشت

21 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

عباس امیرانتظام، سخنگو و معاون نخست وزیر دولت موقت مهدی بازرگان در امور انقلاب، قدیمی ‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.