بغداد میزبان نمایشی فکاهی با موضوع چالش فضای سیاسی عراق

27 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فضای سیاسی در عراق بگونه ای شده که طنزهای انتقادی نه تنها سیاستمداران بلکه حتی آنهائی را که این دسته زمامداران را به قدرت رسانده به چالش میگیرند. یک نمایش فکاهی اکنون در بغداد بر روی صحنه است.