انتخاب سليم الجبوری به عنوان رئيس پارلمان عراق

24 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سليم الجبوری از سياستمداران سنی و ميانه رو عراق با رأی اکثريت قاطع نمايندگان پارلمان عراق به عنوان رئيس پارلمان انتخاب شد. با اين انتخاب پارلمان عراق موفق شد به يکی از مشکلات عمده کشور پايان دهد