اختلاف سنی ها و کردها بر سر تشکیل کابینه جدید عراق

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان عراق کابینه جدید پیشنهادی حیدر عبادی، نخست وزیر را به رای می گذارد. شماری از قانونگزاران عراقی از احزاب مختلف پیشتر تهدید کردند اگر فهرست وزیران کابینه جدید بموقع تسلیم پارلمان نشود از شرکت در رای گیری روز پنجشنبه خودداری خواهند کرد.سیاستمداران سنی عراق خواهان کابینه ای با وزرای جدید هستند.