نگرانی از نقش جمهوری اسلامی ایران در نخستین انتخابات عراق پس از شکست داعش

14 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگرانی از نقش جمهوری اسلامی ایران در نخستین انتخابات پارلمانی عراق پس از شکست داعش، به پیچیدگی های سیاسی و امنیتی حاکم بر آن کشور بعد جدیدی افزوده است.