طرفداران متقدی صدر وارد پارلمان عراق شدند

12 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها نفر از طرفداران مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی، روز شنبه به منطقه امنیتی مشهور به "ناحیه سبز" در بغداد هجوم بردند و وارد پارلمان شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که صدر ناتوانی سیاستمداران در اصلاحات سیاسی را محکوم کرد.