پارلمان عراق برای تصمیم گیری درباره ‌اعضای دولت جدید تشكیل جلسه‌ داد

02 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان عراق تشكیل جلسه‌ داده ‌تا درباره ‌اعضای دولت جدید تصمیم گیری كند. عادل عبدلمهدی نخست وزیر پیشنهادی‌ مامور تشكیل كابینه‌ جدید شده‌است. حدود پنج و ماه و نیم پیش انتخابات در عراق برگزار شد ولی تاكنون دولت جدید تشكیل نشده‌ است.