مقامات بغداد: جنگ و ناآرامی ها بر صادرات نفت عراق تأثیری نداشته است

24 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر نفت عراق می گوید صادرات نفت جنوب عراق بطور متوسط در حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز است . در حال حاضر تولید نفت جنوب عراق به طور متوسط سه میلیون بشکه در روز است .موضوعی که جنگ در این کشور نتوانسته است برآن تاثیر بگذارد.