بالا گرفتن خشونت ها در عراق تهدیدی برای صنعت نفت آن کشور

11 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خشونت ها در عراق علاوه بر افزایش قیمت نفت، عواید شرکت های نفتی مانند شورون و اکسان موبایل را بیشتر کرده است. موضوعی که در نهایت به نفع سهامداران این شرکت هاست. هر چند که اوضاع عراق و توقف تولید نفت در برخی از مناطق، بر سرمایه گذاری های این شرکت ها در آن مناطق سایه افکنده است.