مجلس عراق به دولت جدید آن کشور رای اعتماد داد

18 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق، هنوز نتوانسته وزرای کشور و دفاع را برگزیند و برای اینکار یک هفته مهلت خواسته است.