آیا ابوبکر بغدادی از موصل فرار کرده است؟

19 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق، همزمان با خروج ساکنین موصل برای رفتن به پناهگاههای امن، گزارشها از فرار ابوبکر ال بغدادی، رهبر داعش از همین شهر حکایت دارد. گزارش گیتا آرین